Jak nastavím a změním název sítě Wi-Fi v bridge? - Gerda

Jak nastavím a změním název sítě Wi-Fi v bridge?

Nastavení parametrů sítě W-Fi je zásadní pro správnou vzdálenou komunikaci mezi zařízeními a mobilní aplikací. Poprvé to lze provést hned při přidávání mostu do aplikace tedee, když dokončíme její konfiguraci. Potřeba změnit nastavení Wi-Fi může být také důsledkem změny názvu sítě, změny hesla nebo výměny směrovače Wi-Fi.

Nastavení Wi-Fi je k dispozici v nastavení bridge a abychom se tam dostali, musíme přejít do seznamu všech zařízení a vybrat most, u kterého chceme nastavení změnit. Po výběru zařízení klikněte na ikonu Nastavení v pravém dolním rohu obrazovky:

Po zadání se zobrazí seznam možností, ze kterého vybereme Síť Wi-Fi:

Pokud je telefon připojen k místní síti Wi-Fi, automaticky se zobrazí název sítě. Pokud tomu tak není, je třeba ji zadat ručně. Heslo vždy zadáváme ručně.

Po zadání hesla klikněte na tlačítko Připojit. Pokud se aplikace vrátí na obrazovku Nastavení, aktualizace proběhla úspěšně a je třeba počkat (někdy i několik desítek sekund), než se most připojí ke cloudové službě tedee.

Andrzej Kaszycki