K čemu slouží tlačítko zámku a jak se nastavují jeho funkce? - Gerda

K čemu slouží tlačítko zámku a jak se nastavují jeho funkce?

Tlačítko slouží k zavírání a otevírání zámku. Díky funkci odloženého zamykání můžete odejít z domu a pohodlně za sebou zamknout dveře, aniž byste museli vytahovat telefon a používat aplikaci. Funkce tlačítka zámku lze aktivovat, deaktivovat a nastavit v aplikaci. Tlačítko je také pomůckou pro osoby se zdravotním postižením.

Nastavení tlačítek jsou k dispozici vlastníkovi nebo správci v seznamu nastavení zámku:

Po zadání položky nabídky se zobrazí seznam funkcí:

  • Otevřít: pokud je zámek v zavřené poloze, krátkým stisknutím a uvolněním tlačítka se zámek otevře. Pokud je vysunutí západky kliky aktivní, bude západka vytažena zpět.
  • Zavřít: pokud je zámek v otevřené nebo nezavřené poloze, krátkým stisknutím a uvolněním tlačítka se zámek zavře.

Pokud se obáváte, že dítě nebo jiný člen domácnosti omylem otevře zámek tlačítkem, můžete deaktivovat funkci Otevřít a nechat aktivní funkci Zavřít.

  • Zpožděné zavírání: pokud je zámek v otevřené nebo nezavřené poloze, stisknutím a podržením tlačítka po dobu alespoň 1 sekundy (ale ne déle než 3 sekundy) se zámek automaticky zavře po uplynutí doby nastavené v části „Zpožděné zamykání“. Zpožděné zamykání lze kdykoli před uplynutím této doby přerušit opětovným krátkým stisknutím tlačítka. Během této funkce bliká LED dioda modře.