Zmierz odległość od futryny do osi wkładki. - Gerda