Jak funguje detektor kouře? - Gerda

Jak funguje detektor kouře?

Domov by měl být útočištěm, ve kterém se cítíme opečovávaní a v bezpečí. Bohužel stále častěji generuje mnoho hrozeb, se kterými je těžké bojovat bez adekvátní ochrany. Nedostatek instalovaných alarmů a detektorů kouře se může v krizové situaci ukázat jako příčina mnoha dalších nebezpečí a dokonce snížit šanci na přežití v ohrožení života.

Co je detektor kouře?

Detektory kouře a detektory jsou malá, diskrétní zařízení, která se montují pod strop, aby se zlepšila jejich účinnost. Obvykle jsou napájeny výměnnými bateriemi nebo akumulátorem, takže není nutné je připojovat k elektrické soustavě. Samotné zařízení je také poměrně lehké, takže jej lze namontovat bez použití specializovaného vybavení, nalepení pouze na pevnou oboustrannou pásku. Pokud má detektor kouře lepicí pásku, stačí pouze odlepit kryt a opatrně přitlačit zařízení ke stropu. Mnoho modelů má také speciální montážní otvory na zadní straně a sadu šroubů, která je součástí zařízení.

Před nákupem zařízení je nutné zkontrolovat podmínky, za kterých zajistí optimální provoz. Důležitým parametrem je největší přípustná plocha, kterou je zařízení schopno kontrolovat, vlhkost vzduchu a teplota. Detektory kouře jsou vybaveny sirénami, které po detekci hrozby v podobě kouře začnou vyt na úrovni 80dB. Některé modely mají místo zvukových signálů LED diody, které začnou blikat při detekci kouře.

Detektory kouře – základní princip činnosti

Optické modely jsou považovány za nejúčinnější a tudíž nejoblíbenější detektory kouře. Využívají jevu absorpce světla a jeho rozptylu. Vysílač uvnitř zařízení vysílá paprsek infračerveného světla, který pak jde přímo do přijímače. Pokud je v místnosti kouř, paprsek bude do určité míry pohlcen, což systém automaticky zaznamená. Taková anomálie mezi vysílaným a přijímaným paprskem spustí akustický nebo světelný alarm.

Pokud se v bytě provádějí například rekonstrukční práce, je velká pravděpodobnost planého poplachu. V takové situaci lze detektor kouře bezpečně vypnout, nejčastěji pomocí tlačítka na spodní straně. Příležitostně mohou být falešně pozitivní výsledky také způsobeny prachem a vodní párou.

Jaký detektor kouře vybrat a na co si dát pozor?

Kouřové hlásiče se od sebe liší nejen designem, ale i parametry. Moderní modely jako GERDA D06 a GERDA D05 jsou vybaveny odolnou baterií s životností minimálně 10 let. Jsou také velmi citlivé na jakékoli anomálie a jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů.

Aby bylo možné správně vybrat zařízení podle požadavků dané místnosti, je vhodné zvážit několik parametrů a proměnných, které budou zodpovědné za správný a optimální provoz zařízení, včetně:

  1. Úroveň hlasitosti alarmu – je vhodné připomenout, že v případě montáže senzorů u starších lidí bude dobré montovat modely s o něco vyšším výkonem, klidně i do 90dB.
  2. Vlhkost vzduchu – kouřový hlásič je elektronické zařízení a jako takový by měl s vlhkostí přijít do styku jen omezeně. Pokud je však z nějakého důvodu vystaven každodennímu kontaktu s vlhkostí, vyplatí se volit modely, které jsou vůči ní odolné i z 90 %.
  3. Teplota – pokud má být detektor instalován např. v kuchyni, vyplatí se volit modely s vysokou teplotní odolností až do 50°C.
  4. Typ napájení – podle možností dané místnosti a jejího uspořádání si můžete vybrat jak modely bezdrátové, tak ty, které jsou připojeny do zásuvky kabelem.
  5. Operační oblast – jeden z nejdůležitějších parametrů určujících, do jaké míry bude zařízení správně fungovat a v jaké oblasti.

Pamatujte, že výběrem správného detektoru kouře zaručujete bezpečnost sebe i své rodiny!