KPO - Gerda

Ogłoszenie numer 2024-04-0001

Stworzenie nowej wersji Systemu Zamówień Elektronicznych (GEOS v2)

w ramach projektu Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację kluczowych procesów firmy dla Gerda Sp. z o.o.

Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofertData publikacji ogłoszeniaPlanowany termin podpisania umowy
2024-05-05 23:59:002024-04-03 08:00:002024-05

Powstaje w kontekście naboru:

KPOD.01.11-IP.06-002/23 z  Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”.

Cel szczegółowy: A2. Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych.

Reforma: A2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji.
Inwestycja: A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Zamawiający:
Gerda Sp. z o.o.
Sokołowska 49
05-806 Sokołów
NIP: 6751341621

Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia.

Istotne warunki umowy:
Szczegóły zostały opisane w załączniku „Zapytanie ofertowe”.

Załączniki:
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dnia 2024-04-03:

Załącznik nr. 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr. 2 – Formularz ofertowy z oświadczeniami

Załącznik nr. 3 – Wymagania funkcjonalne

Osoby do kontaktu:
Dział IT Gerda Sp. z o.o. – informatyka@gerda.pl