Jak mohu přidávat uživatele a zvát hosty do služby tedee? - Gerda

Jak mohu přidávat uživatele a zvát hosty do služby tedee?

POZNÁMKA: zámek a b přiridgedává do aplikace poprvé pouze vlastník pomocí svého účtu. Všichni ostatní uživatelé se přidávají podle níže popsaného postupu.

Přidání uživatelů a pozvání hostů se provádí v sekci Uživatelé, která se skrývá pod ikonou dvou znaků v zobrazení zámku v levém dolním rohu:

Po kliknutí přejdeme na seznam všech uživatelů. Pokud chceme odeslat přístup jinému uživateli, klikneme na kolečko se symbolem (+) v pravém horním rohu obrazovky:

Po zadání se zobrazí seznam parametrů, které je třeba doplnit nebo vybrat:

E-mailová adresa se zadává v části Koho pozvat. Pokud náš nový uživatel již má účet v aplikaci tedee (důležité je, že účet musí být nastaven na stejnou e-mailovou adresu, na kterou zasíláme pozvánku), obdrží oznámení o přidělení přístupu k zámku, jakmile bude proces dokončen. Pokud si v aplikaci ještě nezřídil účet, bude mu na zadanou adresu zaslán e-mail s pokyny, jak si účet zřídit. Po nastavení účtu bude na tuto osobu čekat přístup definovaný osobou poskytující přístup.

Po zadání e-mailové adresy se musíme vrátit do předchozí části kliknutím na šipku v levém horním rohu obrazovky:

V dalších krocích vybereme Úroveň přístupu, Režim přístupu a možnost vzdáleného otevření a zavření zámku tedee (pokud je spárován s bridgem). Úroveň přístupu je možné zvolit ze dvou možností: Host, který má omezený přístup k nastavení zámku a může otevírat, zavírat a aktivovat funkci Automatické otevření (to je funkce, která automaticky otevře zámek, aniž byste museli vytahovat telefon z kapsy, když se přiblížíte ke dveřím), a Správce, který může nastavovat všechny parametry zámku kromě možnosti Odstranit zámek. Stejně jako dříve se po výběru úrovně přístupu vrátíte na předchozí obrazovku kliknutím na šipku v levém horním rohu obrazovky:

TRežim přístupu je volba doby, po kterou má osoba přístup k zámku:

Trvalý (pozvaná osoba bude mít přístup, dokud jej nezrušíme):

Dočasný (od uvedeného data/času do uvedeného data/času):

Vlastní (v uvedené dny v týdnu od hodiny do hodiny, s dalším časovým omezením od jednoho dne/hodiny ke druhému):

Když se vrátíte na obrazovku Podrobnosti o přístupu (kliknutím na šipku v levém horním rohu obrazovky), poslední volbou před kliknutím na tlačítko Udělit přístup je nastavení možnosti otevřít a zavřít zámek na dálku.

Pokud je povolen vzdálený přístup a zámek je spárován se zařízením bridg (proces párování zařízení popisujeme v jiné příručce), každé kliknutí na tlačítka Otevřít/Zavřít na hlavní obrazovce zámku povede k tomu, že se všechny příkazy provedou vzdáleně přes internet, bez ohledu na polohu osoby.

Jeżeli wyłączymy możliwość zdalnego otwierania i zamykania, to stan zamka nadal jest widoczny, ale kliknięcie w przyciski Otwórz/Zamknij spowoduje sprawdzenie, czy dana osoba znajduje się w bliskiej odległości od zamka (konkretnie w zasięgu Bluetooth) i tylko wtedy pozwoli na uruchomienie komendy. Z tych względów proces otwarcia lub zamknięcia zamka trwa nieco dłużej, ale jest uruchamiany wyłącznie lokalnie, gdy osoba, której wyłączymy tę opcję stoi w bliskiej odległości od drzwi.

Celý postup dokončíte kliknutím na tlačítko Udělit přístup.

Pokud osoba, které poskytujeme přístup, již má účet v aplikaci tedee, zobrazí se v seznamu uživatelů černě, a pokud ne, zobrazí se žlutě (dokud si v aplikaci nevytvoří účet pomocí e-mailové adresy z pozvánky).