Jak správně kalibrovat zámek tedee? - Gerda

Jak správně kalibrovat zámek tedee?

Kalibrace zámku je důležitou součástí konfigurace. Je to jednoduché a intuitivní, ale případné chyby mohou způsobit nefunkčnost zámku.

Kalibrace se provádí při přidání zařízení a po ztrátě kalibrace, která může být způsobena jednou z následujících událostí:

  • vyjmutím zámku z vložky a jeho postavením do svislé polohy,
  • otočením zámku v době aktualizace softwaru (z tohoto důvodu probíhá automatická aktualizace softwaru prostřednictvím můstku v noci),
  • otočením zámku mezi vypnutím a zapnutím.

Chcete-li zámek kalibrovat, musíte mít přístup vlastníka nebo správce. V nastavení zámku klikněte na kartu Kalibrace:

Proces se skládá ze tří kroků:

  1. Nastavení zavřené polohy, které spočívá v ručním otočení zámku do polohy, kdy jsou závory zcela vysunuty ze dveří
  2. Nastavení otevřené polohy, které spočívá v ručním otočení zámku do polohy, kdy jsou závory zcela zasunuty
  3. Kalibrace zámku (volitelná, pokud je tato funkce povolena, tj. u dveří s klikou nebo madlem na vnější straně) 

V každém kroku potvrdíme nastavení správné polohy tlačítkem Kalibrovat. Proces kalibrace je signalizován modrým blikáním kontrolky LED.
 

POZNÁMKA: Zavřená i otevřená poloha se nastavuje na základě pohybu hlavního uzamykacího šroubu, nikoli pouze „od dorazu k dorazu“. U některých zámků je pohyb naprázdno velký („pohybem naprázdno“ se rozumí otáčení zámku, které nezpůsobuje další pohyb závor) a vede ke zbytečné spotřebě energie na provoz motoru při otevírání a zavírání.
 

Kalibrace západky je zcela automatická. Není možné „pomáhat“ mechanismu zámku, aby zámek odtáhl, protože by mohlo dojít k poruše.

Nastavení tahu západky

Při popisu kalibrace je třeba zmínit nastavení kliky:

Doba zpětného tahu je udávána v sekundách – jedná se o dobu, po kterou je západka kliky vytažena zpět, když je stisknuto tlačítko Otevřít o odtáhnout nebo Odtáhnout.

Funkce Automatické-odtažení rozhoduje o tom, zda se má západka při otevření dveří vždy vytáhnout zpět. Pokud tuto funkci zakážeme, západka se automaticky otevře pouze v případě, že je aktivní funkce Automatické otevření, a ve výchozím nastavení lze západku stáhnout pouze z polohy Otevřeno zámku, takže při zavřeném zámku otevřeme pouze závory a poté západku dalším stisknutím tlačítka v aplikaci.